Jdi na obsah Jdi na menu
 


Texas Hold´em - srozumitelně a jasně - pravidla hry
Dvě karty pro Vás, zbývajících pět postupně na stole... kdo bude mít nakonec nejsilnější kombinaci?
Dealer
Hra začíná vybráním dealera. Rozdávajícího. Dealer je označen žetonem. Každou další hru se pozice dealera posouvá mezi jednotlivými hráči ve směru hodinových ručiček.
Hra, Sázky, Jednotlivá kola
Big blind a small blind - tyto sázky musí být vloženy před každou hrou, předtím, než jsou rozdány karty. Hráč napravo od dealera vloží malou slepou sázku a dealer sám vloží velkou slepou sázku.
Slepé sázky jsou považovány za "živé" sázky. Pokud hráč vložil slepou sázku, až na něj přijde znovu řada, musí jen dorovnat rozdíl, pokud nějaký je, mezi svou slepou sázkou a výší aktuální sázky. Hráči na pozicích slepých sázek mají možnost položit karty, call, check nebo navýšit.
Tak situace před samotným rozdáním karet je následující: máme Dealera, a vloženu malou a velkou slepou sázku.
Small i big blind se zvyšují po předem danné době.
Každý hráč dostane dvě "zavřené karty". Hráči nalevo od velkého blindu mají tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry). Pokud jeden hráč zvýšil sázku, má další hráč možnost sázku opět zvýšit (Rerais). Minimální výše Rerais je výše předešlého Rais. To znamená pokud jeden hráč zvýšil sázku o 150, je minimální výška Rerais opět 150.
Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Dealer následně na stůl vyloží první tři "otevřené karty", všechny obrázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.
Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od dealera. Vedle možností Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky).
Po dokončení druhého kola sázek je odložena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta – Turn.
Následuje třetí kolo sázek. Po dokončení třetího kola sázek je odložena další karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru, která se jmenuje River.
Na řadě je poslední kolo sázek. Hráči se snaží ze svých dvou karet a pěti společných karet vytvořit co nejlepší kombinaci pěti karet. Pokud po tomto kole zbyde více než jeden hráč, porovnají všichni zbývající svoje karty a ten s nejlepší kombinací vyhrává.
Rozdání karet
Každá hráč dostane 2 karty.
V samotné hře budou na stůl položeny 3 společné karty lícem nahoru, tzv. "flop". Další společná karta, "turn" bude rozdána jako čtvrtá. Pátá karta, tzv. "river" bude poslední společnou kartou na stole.
 
 
Pořadí sázení
Ve hře Texas Hold'em jsou 4 sázecí kola. V prvním kole dostanou všichni hráči své hole karty (karty lícem dolů). První na řadě je první hráč nalevo od velké slepé sázky. V následujících kolech je první na řadě první aktivní hráč nalevo od dealera.
Vždy jako hráč máte čtyři možnosti:
  • Bet - vsadit
  • Call - dorovnat něčí sázku (vsadit stejně)
  • Raise - dorovnat a navýšit sázku
  • Fold - položit karty
Odkrytí karet
Ve hře zůstávají při navyšování sázek jen ti, kteří stále dorovnávají a nepoloží karty. Pokud byly podány sázky při páté kartě (river), hráč, který podal poslední sázku nebo navýšení musí odkrýt karty jako první. Pokud žádné další sázky nebyly vloženy, první aktivní hráč nalevo od dealera musí odkrýt karty jako první.